Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016

Τι υπήρχε πριν το κινούμενο σχέδιο;

Μια ιστοσελίδα που παρουσιάζει μερικά παιχνίδια με την κινούμενη εικόνα πριν τον κινηματογράφο και το animation (οι "πρόγονοι" του κινουμένου σχεδίου):

http://easyweb.easynet.co.uk/~s-herbert/movingtoys.htm
Μια ελληνική εκπαιδευτική ιστοσελίδα με χρήσιμες πληροφορίες για τις τεχνικές stop-motion animation:

http://kinoumeno.gr/