Κυριακή 25 Ιουνίου 2017

Η τελική μας παρουσίαση(Για να δείτε τα βίντεο, μπορείτε να πατήσετε στους συνδέσμους που περιέχονται στην εργασία, και θα οδηγηθείτε στα αντίστοιχα βίντεο στο youtube ή στο Vimeo)

Επιμέρους εργασίες ομάδων:

ΟΜΑΔΑ: ANIMEΟΜΑΔΑ: ΕΤΑΙΡΙΕΣ ANIMATION

ΟΜΑΔΑ: ANIMATION ΣΤΑ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑΟΜΑΔΑ: ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ANIMATIONΟΜΑΔΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ANIMATION

Animation Project - Music School of Kalamata from gioula p on Vimeo.